Technologia Montażu okien w Warstwie Ocieplenia

Montaż okien przesunięty do warstwy ocieplenia przekłada się na przesunięcie punktu rosy do zewnętrznej warstwy bydynku. Powoduje to wymierne korzyści termoizolacyjne w technologii domów pasywnych. Okna dachy posiada sprawdzoną technologię zamocowanie okien w warstwie ocieplenia budynku. 

www.oknadach.pl

Aby zrealizować zadanie montażu okien w warstwie ocieplenia. Proponujemy zastosowanie termo listew z taśmami rozprężnymi mającymi na calu hydroizolacje pomiędzy warstwą ocieplenia a ramą okna. Montowane okno w warstwie ocieplenia jest po całym obwodzie obudowane listwami termo. Następnie podpieramy okno dedykowanymi podporami stalowymi ( pokazanymi na rysunku ). 

montaż okien w warstwie ocieplenia

Końcowym elementem montażu w warstwie ocieplenia jest doszczelnienie pozostałych szczelin pomiędzy przylegającymi elementami. Konieczne jest idealne przygotowanie prostoliniowości otworów. 

Pierwsze montaże zgodne z przedstawioną technologią powstały kilka lat temu. Zabudowane okna zgodne z zaprezentowanymi wytycznymi nie mają problemów z brakiem sztywności. 

okna dachy.pl świadczy najbardziej skomplikowane realizacji montażu stolarki okiennej na śląsku. 

Zaprezentowany system zamocowania
to Gwarancja Udanej realizacji na długie lata.
Mamy to sprawdzone !

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami. Nasi wykwalifikowani doradcy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.